نمایش فهرست ردیفی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 سال
6 سال

سوله

مازندران - تنکابن - کریم آباد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 900 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 900 متر
6 سال
6 سال

سوله

کهریزک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 3 حمام 2000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 3 حمام 2000 متر

حاج محمد کلهر مشاوره خرید و فروش

6 سال
6 سال

کارخانه صنعتی

کهریزک املاک باران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 800 متر

حاج محمد کلهر مشاوره خرید و فروش

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 800 متر
6 سال
6 سال

سوله

کهریزک

1,400,000.000 تومان
3 تخت 2 حمام 1300 متر
1,400,000.000 تومان
3 تخت 2 حمام 1300 متر
6 سال
6 سال

زمین

کهریزک

2,500.000 تومان / mo
4 تخت 3 حمام 980 متر
2,500.000 تومان / mo
4 تخت 3 حمام 980 متر
6 سال
6 سال

کارخانه

کهریزک

3,000,000.000 تومان
5 تخت 5 حمام 2600 متر
3,000,000.000 تومان
5 تخت 5 حمام 2600 متر
6 سال
6 سال

کارخانه

کهریزک

4,500.000 تومان / mo
3 تخت 4 حمام 1100 متر
4,500.000 تومان / mo
3 تخت 4 حمام 1100 متر
6 سال
6 سال

کارخانه

کهریزک

1,500,000.000 تومان
5 تخت 5 حمام 1500 متر
1,500,000.000 تومان
5 تخت 5 حمام 1500 متر
6 سال
6 سال

آپارتمان لوکس

7,000.000 تومان / mo
5 تخت 4 حمام 2500 متر
7,000.000 تومان / mo
5 تخت 4 حمام 2500 متر
6 سال
6 سال

خانه ویلایی بزرگ و شیک

3,800,000.000 تومان
9 تخت 10 حمام 4000 متر
3,800,000.000 تومان
20,000.000 تومان / mo
9 تخت 10 حمام 4000 متر
6 سال
6 سال

سوله

کهریزک

80,000.000 تومان / mo
5 تخت 3 حمام 1300 متر
80,000.000 تومان / mo
5 تخت 3 حمام 1300 متر
6 سال
6 سال

سوله

کهریزک

1,300,000.000 تومان
5 تخت 2 حمام 1000 متر
1,300,000.000 تومان
5 تخت 2 حمام 1000 متر
1 2 3