Properties for آشپزخانه در فضای باز

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 سال
6 سال

خانه ویلایی بزرگ و شیک

3,800,000.000 تومان
9 تخت 10 حمام 4000 متر
3,800,000.000 تومان
20,000.000 تومان / mo
9 تخت 10 حمام 4000 متر
6 سال
6 سال

آپارتمان 120 متری در مشهد

900,000.000 تومان
6 تخت 5 حمام 2300 متر
900,000.000 تومان
6 تخت 5 حمام 2300 متر
6 سال
6 سال

ویلا در خیابان مطهری

1,000,000.000 تومان
5 تخت 4 حمام 1800 متر
1,000,000.000 تومان
5 تخت 4 حمام 1800 متر
6 سال
6 سال

خانه ویلایی 150 متری

10,000.000 تومان / mo
6 تخت 4 حمام 2000 متر
10,000.000 تومان / mo
6 تخت 4 حمام 2000 متر
6 سال
6 سال

ویلا ساحلی 200 متری

15,000.000 تومان / mo
5 تخت 4 حمام 1500 متر
15,000.000 تومان / mo
5,000.000 تومان / Weekly
5 تخت 4 حمام 1500 متر
6 سال
6 سال

ویلای شمال برای اجاره

1,800,000.000 تومان
7 تخت 7 حمام 1500 متر
1,800,000.000 تومان
7 تخت 7 حمام 1500 متر
6 سال
6 سال

خانه دانشجویی

20,000.000 تومان / mo
4 تخت 6 حمام 900 متر
20,000.000 تومان / mo
4 تخت 6 حمام 900 متر
6 سال
6 سال

آپارتمان شیک

23,000.000 تومان / mo
5 تخت 2 حمام 1500 متر
23,000.000 تومان / mo
5 تخت 2 حمام 1500 متر